Închiriază în siguranță și convenabil. Măsuri de prevenire împotriva COVID-19 în Swisorent

Termeni și condiții

I. Orice persoană care dorește să încheie un contract de închiriere auto trebuie să prezinte actul de identitate în original (B.I. / C.I. sau pașaport pentru persoanele de altă naționalitate) și carnetul de conducere, ambele având valabilitate pe toată perioada derulării contractului de închiriere auto.
Permisul de conducere trebuie să aibă o vechime minimă de 2 ani de la obținerea categoriei B. Nu se vor încheia contracte de închiriere autovehicule cu clienți care dețin dovezi înlocuitoare ale permisului de conducere. Atât actul de identitate cât și permisul de conducere trebuie să aibă valabilitate încă cel
puțin 3 (trei) luni după încheierea contractului de închiriere.

II.Orice persoană care închiriază autovehiculul trebuie să aibă vârstă minimă de 21 de ani și să posede carnet de conducere de minim 2 ani vechime la dată încheierii contractului cu SWISO RENT A CAR.

III. Persoana care închiriază autovehiculul trebuie să precizeze la momentul semnării contractului numele și prenumele persoanei / persoanelor care vor mai conduce autovehiculul pe perioada închirierii, clientul nefiind exonerat de răspundere.

IV.Folosirea bunului închiriat de către alte persoane decât cele specificate în contract este strict interzisă.

V. Plata serviciului de închiriere auto se va face la momentul semnării contractului de închiriere și / sau la momentul preluării autovehiculului de către client. De asemenea, clientul are posibilitatea de a efectua plata în contul bancar al SWISO RENT A CAR, prin transfer bancar, în avans, astfel încât să fie permisă încasarea banilor înainte de preluarea autovehiculului de către client. În cazul plăților online folosind cardurile bancare, securitatea și validitatea autentificării cardurilor va fi confirmată de procesatorul de plăti electronice. Tranzacțiile se realizează exclusiv prin sistemele informatice ale procesatorului online, în condtitii de maximă securitate oferite de platforma fiind asigurate filtre antifraudă la toate tranzatiile online. Nici o informație legată de cardul clientului nu va fi stocată pe serverele SWISO RENT A CAR. Sunt acceptate la plata cardurile bancare de debit, cele de debit cu overdraft sau cardurile de credit, emise sub sigla MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron. Procesatorul de plăti electronice este PLATI.online.

VI. La primirea autovehiculului, clientul va semna un proces verbal de predare-primire care va conține descrierea exactă a stării autovehiculului. La returnare, clientul are datoria de a preda autovehiculul în aceleași condiții în care l-a primit.

VII. La semnarea contractului de închiriere auto, clientul are obligația de a achita o garanție, în funcție de tipul mașinii închiriate. Garanția variază între 250 și 450 euro, în funcție de clasa autoturismului și se poate achita cash sau poate fi reținută pe card, la dată preluării mașinii. Pentru mașinile marca Audi, Ford Mondeo, Opel Insignia, Dacia Duster garanția este de 450 euro. Fransiza (răspunderea) – în caz de accident din vina clientului este de la 250 euro la 450 euro, în funcție de tipul mașinii închiriate. Pentru mașinile marca Audi , Ford Mondeo, Opel Insignia, Dacia Duster, fransiza (răspunderea) – în caz de accident din vina clientului este de 450 euro.

VIII. Perioada minimă de închiriere este de 3 zile.

VIIII. Autovehiculul închiriat nu poate fi folosit pentru tractarea altor vehicule sau autovehicule, pentru transport cotra cost a bunurilor și/sau a persoanelor, pentru participarea la întreceri, raliuri sau alte asemenea activități.

X. Subînchirierea autovehiculului este interzisă.

XI. Prelungirea contractului de închiriere se va face doar cu acordul scris (inclusiv fax, e-mail) al SWISO RENT A CAR. Prelungirea perioadei de închiriere se va efectua numai după plata în avans a contravalorii serviciilor de închiriere pentru perioada de prelungire. Prelungirea perioadei de închiriere este strict interzisă în alte condiții decât cele specificate. În caz contrar, proprietarul autovehiculului își rezervă dreptul de a anunță orice incident către organele de ordine publică.

XII.Clientul are obligația să anunțe cu cel puțîn 12 ore înainte, în scris (inclusiv fax, e-mail) orice întârziere a predării autovehiculului. Este permisă întârzierea cu o oră a predării autovehiculului. Orice întârziere de 1 (unu) – 3 (trei) ore, neanunțată în prealabil, se taxează cu 50% din tariful stabilit pentru o zi de închiriere a respectivului autovehicul, iar pentru mai mult de 3 (trei) ore întârziere se va percepe tariful practicat pentru o zi de închiriere a autovehiculului în cauză.

XIII. Livrarea și returnarea autovehiculului se vor face la dată și ora indicate de către client și acceptatea de către proprietar, în intervalul orar 08:00 – 19:00 (de luni până duminică) la sediul firmei. Livrarea și/sau returnarea autovehiculului în alt interval de timp și la o altă destinație decât cele stabilite se vor face cu acordul proprietarului.

XIV. Încălcarea regulilor de circulație, amenzile și taxele de parcare, taxe de pox, taxe de autostrada, reprezintă responsabilitatea strictă a clientului și vor fi suportate integral de către acesta.

XVI. În caz de accident este obligatorie declararea acestuia la Poliție care va constata daunele și va elibera Procesul Verbal de Constatare și Autorizația de Reparații. Aceste documente sunt indispensabile pentru funcționarea asigurării și pentru repararea autovehiculului. Declarația la Poliție este obligatorie în toate cazurile: dacă sunteți vinovat, dacă sunteți victima, dacă sunteți singur implicat, dacă partea responsabilă nu este identificată (ex. daune în parcare în lipsa dvs.). Fără aceste documente clientul este responsabil pentru costurile de reparații.

XVII. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, se poate solicita o garanție suplimentară ce va fi stabilită în funcție de valoarea prejudiciului, care se rambursează numai la returnarea mașinii în bună stare de funcționare și de caroserie, cu toate documentele, accesoriile și echipamentele din dotare.

XVIII. SWISO RENT A CAR nu își asumă răspunderea pentru fluctuația de autovehicule din parcul auto. Rezervarea propriu-zisă a autoturismului de închiriere se consideră efectuată după confirmarea dată de un reprezentant SWISO RENT A CAR pe email sau telefonic.

XVIIII. Autovehiculele din gama “Premium” nu pot fi închiriate de persoane cu vârsta sub 25 de ani..

XX. Pentru rezervările la care nu s-a efectuat plata în avans, clientul poate anula sau schimba o rezervare cu până la 48 ore înainte de livrarea mașinii. Modificarea unei rezervări se face fără penalizări. Pentru anularea unei rezervări NU SE percepe penalitate. Pentru rezervările la care s-a efectuat plata în avans, clientul poate anula sau schimba o rezervare cu până la 48 ore înainte de livrarea mașinii. Modificarea unei rezervări se face fără penalizări. Dacă s-a efectuat plata, anularea rezervarii nu implică restituirea banilor.